Thị trường vàng

Kim loại quý tìm lại đà tăng sau khi thất bại trước nỗ lực phá thủng 1296.60 và ổn định dưới ngưỡng này. Đà tăng mới được kích thích đang dẫn dắt thị trường ổn định trên rào cản tâm lý 1305.00, tuy nhiên, động lực này vẫn bị hạn chế dưới ngưỡng cản 1314.00, tương đương mức điều chỉnh 50% đã chỉ ra trên biểu đồ.

Ổn định dưới 1314.00 duy trì triển vọng xấu cho thị trường, tuy nhiên, chúng ta sẽ đặt lệnh bán dưới rào cản tâm lý 1300.00 để hủy đi khả năng mở rộng động lực tăng từ bước ổn định trên rào cản này. Đột phá trên 1314.00 sẽ mang tới cơ hội tìm lại hướng đi lên cho quý kim.

Ngưỡng hỗ trợ: 1300.00, 1296.60, 1293.00, 1285.00, 1280.00

Ngưỡng cản: 1305.00, 1314.00, 1318.00, 1324.50, 1339.45

Khuyến nghị: Bán dưới  1298.00, mục tiêu 1293.00, 1285.00,sau đó là 1280.00. Dừng lỗ trên 1309.35.

1

Thị trường bạc

Kim loại bạc không đủ sức phá thủng mức điều chỉnh 61.8% tại vùng giá 20.55 của mô hình tăng giá kỹ thuật đã chỉ ra trên biểu đồ. Tuy nhiên, chúng tôi không tin vào hiệu quả của mô hình Alternative Bat Pattern do bước ổn định dưới ngưỡng cản kỹ thuật. Giao dịch dưới 21.08 và trên 20.55 buộc chúng ta phải theo dõi thị trường một cách kỹ càng.

Đường MACD và đường Linear Regression Indicators vẫn khá tiêu cực trong khi đường AROON cũng có dấu hiệu trượt nhẹ. Tuy nhiên, chúng ta chưa thể khẳng định được xu hướng xuống trừ khi kim loại này phá thủng mốc 20.55.

Ngưỡng hỗ trợ: 20.64, 20.60, 20.55, 20.38, 20.24

Ngưỡng cản: 21.08, 21.20, 21.39, 21.50, 21.75

Khuyến nghị: Bán khi phá thủng 20.55 với mục tiêu 20.38, 20.08, sau đó là 19.90. Dừng lỗ trên 20.80

2

Thị trường dầu

Thị trường năng lượng chạm mục tiêu chính đang chờ đợi là 101.55 và hiện đang khá ổn định tại ngưỡng giá này. Tuy nhiên, bước giảm có thể quay trở lại từ đây chừng nào thị trường tiếp tục đứng dưới con số này và dưới 101.85 với mục tiêu test ngưỡng 100.00 một lần nữa. Đột phá trên 101.55- 101.85 sẽ mở rộng đường cho cơ hội đi lên với mục tiêu là 103.00.

Ngưỡng hỗ trợ: 101.10, 100.65, 100.00, 99.80, 99.25

Ngưỡng cản: 101.55, 102.05, 102.85, 103.10, 104.10

Khuyến nghị: Mua trên  100.65, mục tiêu 101.55, 101.95. Dừng lỗ dưới  99.80

3