Thị trường vàng

Quý kim chạy theo hướng lên trong phiên hôm qua sau khi ổn định quanh đường Linear Regression Indicator 34. Thị trường chạm mức điều chỉnh 61.8% tại 1331.45 trên sóng giảm đã chỉ ra trên biểu đồ. Tín hiệu khả quan vẫn được thể hiện trên đường Linear Regression Indicator 34 và 55, góp thêm vào sự tích cực của AROON và MACD và buộc chúng ta suy nghĩ về khả năng mở rộng xu hướng tăng.

Chỉ khi nào phá thủng dưới 1314.00 thì kỳ vọng tích cực này mới bị lu mờ, trong khi đó, phá thủng ngưỡng hỗ trợ 1309.35 có thể nhấn chìm động lực tăng trong phiên hôm nay. Về khả năng đi lên, chạm 1331.45 và đứng vững trên mốc giá này sẽ kích thích một sóng tăng mới nhằm mục tiêu là mức điều chỉnh 78.6% tại 1356.25/oz.

Ngưỡng hỗ trợ: 1324.35, 1318.10, 1314.00, 1309.35, 1305.00

Ngưỡng cản: 1331.50, 1339.75, 1348.40, 1350.00, 1356.60

Khuyến nghị: Mua trên 1324.35, mục tiêu 1331.00, 1348.00, sau đó là 1356.60. Dừng lỗ dưới 1311.00.

1

Thị trường bạc

Kim loại bạc tăng mạnh trong phiên hôm qua nhưng không thể đóng cửa trên 21.08, tương đương mức điều chỉnh 78.6% CD Leg trên mô hình tăng giá Alternative Bat Pattern. Thực tế là, bất chấp tín hiệu khả quan của đường Linear Regression Indicators, chỉ số AROON và MACD vẫn cho thấy sự suy yếu trên động lực tăng.

Dựa vào khả năng ổn định trên 20.70, chúng ta có thể đánh cược vào một nỗ lực tăng giá khác trong phiên hôm nay, trụ vững trên đường Linear Regression Indicator 34 sẽ ủng hộ thị trường mở rộng các mục tiêu của mô hình harmonic. Cần phải chú ý rằng, cần phải điều chỉnh kỳ vọng và trạng thái của mình nếu khi thị trường phá thủng dưới mốc 20.70 trong ngày.

Ngưỡng hỗ trợ: 20.90, 20.83, 20.70, 20.64, 20.60

Ngưỡng cản: 21.08, 21.39, 21.50, 21.75, 22.16

Khuyến nghị: Mua trên 20.90, mục tiêu 21.39, sau đó là 21.50 và 22.16. Dừng lỗ dưới 20.70

2

 

Thị trường dầu

Dầu ổn định trên mốc 105.20, cho thấy chất xúc tác chính của việc mở rộng động lực tăng với mục tiêu ban đầu tại 106.75, sau đó là 107.40 trong ngắn hạn. Phạm vi giao dịch hiện tại đang bị hạn chế trong vùng SMA 50 và SMA 100, giá dầu cần phải chinh phục mốc 105.80 thì mới có thể khẳng định được mục tiêu đã gợi ý với điều kiện trụ vững tốt trên 105.20.

Ngưỡng hỗ trợ: 105.20, 104.50, 104.10, 103.10, 102.60

Ngưỡng cản: 105.80, 106.85, 107.40, 107.70, 108.00

Khuyến nghị: Mua trên 105.520, mục tiêu 106.85, 107.40. Dừng lỗ dưới 104.10

3