Kinh tế Mỹ co cum lại 1% trong 3 tháng đầu năm nay. Nhưng Hiệp hội Kinh tế Doanh thương Mỹ, tổ chức gồm 47 chuyên gia kinh tế hôm qua đã đưa ra dự đoán rằng tăng trưởng mỗi quý trong 3 quý còn lại của năm nay sẽ ở mức trên 3%.

Ông Jack Kleinhenz chủ tịch của nhóm chuyên gia trên, đồng thời cũng là chuyên gia trưởng của Liên đoàn Quốc gia các nhà bán lẻ cho rằng, kinh tế Mỹ sẽ hồi phục với đà tăng trưởng 3,5% trong quý hiện tại, mức tăng thấp hơn trong 6 tháng cuối năm tiếp theo.

Theo nhóm chuyên gia kinh tế này dự đoán, mức tăng trưởng trong năm 2014 của Mỹ sẽ đạt 2,5%, giảm so với mức dự đoán trước đây là 2,8%.

Thị trường lao động của Mỹ cũng được dự đoán sẽ tăng trung bình 209.000 việc làm mỗi tháng trong năm nay. Số liệu này gần bằng số việc làm đã tăng trong tháng 5 vừa qua. Tỷ lệ thất nghiệp trên cả nước của Mỹ được dự đoán sẽ giảm nhẹ từ mức 6,3% hiện nay.


VANGVIETNAM.vn