Vàng đóng cửa giảm xuống 1329 đêm qua, đây là đợt giảm ngày thứ 4 liên tiếp. Hiện giá đang test hỗ trợ, nằm tại 1321. Nếu mốc này bị phá thì hỗ trợ kế tiếp sẽ là 1312 (Fibo 38.2%) và 1298 (đường MA 200 ngày). Kháng cự nằm trong biên độ 1350 -60.