Chiến lược chính: Bán dưới 1353 mục tiêu quay về  1319 - 1308

Chiến lược phụ: Phá trên  1353  mục tiêu hướng tới    1362 -1374

Nhận định: Nếu 1353 còn là kháng cự thì vàng có thể còn giảm về 1319

Các mức hỗ trợ kỹ thuật

Mức kháng cự: 1374 – 1362 - 1353

Giá hiện tại: 1338
 
Mức hỗ trợ:  1319 – 1308 - 1297

VANGVIETNAM.vn