Pivot: 1338

Chiến lược chính: Bán dưới 1338 mục tiêu quay về  1318 - 1308

Chiến lược phụ: Phá trên  1338  mục tiêu hướng tới    1346 - 1354

Nhận định: Xu hướng ngắn hạn và  động lực vẫn còn giảm. Kênh xu hướng tăng đã bị phá và đang chuyển triển vọng tăng sang giảm.

Các mức hỗ trợ kỹ thuật

Mức kháng cự: 1354 – 1346 - 1338

Giá hiện tại: 1328

Mức hỗ trợ:  1318 – 1308 – 1296.5

Thông tin tham khảo