Đầu năm 2014, Chính phủ cho biết tỉ giá sẽ được điều chỉnh không quá 2%. Các yếu tố ảnh hưởng đến tỉ giá trong năm tới đều được dự báo ở mức ổn định. Đầu tư công năm nay có thể sẽ tăng lên và chủ yếu tập trung vào cơ sở hạ tầng, cầu cống, đường sá nên không gây áp lực lớn lên nhu cầu ngoại tệ. Đầu tư trực tiếp, gián tiếp và kiều hối tiếp tục được dự báo ở mức tốt do triển vọng về kinh tế Việt Nam đã được cải thiện.

Theo một vị lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, tâm lý tích trữ ngoại tệ của người dân đã giảm đáng kể. Người dân bắt đầu tin vào tiền đồng Việt Nam. Chính sách của Ngân hàng Nhà nước vẫn nhất quán là đảm bảo vị thế của tiền đồng.

Theo ông Bình, trong năm qua, tiền đồng Việt Nam mất giá khoảng 1,2%, người gửi tiền lợi khoảng 5,8%. Trong khi đó, lãi suất huy động ngoại tệ chỉ có 1,25%. Như vậy, gửi tiền đồng lãi gấp đôi so với gửi USD.

Bên cạnh đó, năm 2014, Chính phủ sẽ tiếp tục các chương trình tái cấu trúc ngân hàng, hợp nhất, sáp nhập ngân hàng và không loại trừ cả những ngân hàng tốt, vì tiêu chuẩn phân loại ngân hàng yếu kém sẽ khắt khe hơn.

01GVNlogo.png