Bởi vì một phần chính phủ Mỹ phải đóng cửa do không đạt được thỏa thuận về tài chính từ Quốc hội trong thời gian qua nên nhiều báo cáo kinh tế cũng phải bị đưa chậm lại. Như chúng ta thường biết, Bảng lương có truyền thống được đưa ra vào ngày thứ 6 đầu tiên của tháng nhưng tháng này tới tận hôm nay nó mới được đưa ra.

Là bởi báo cáo này là rất quan trọng nên mấy ngày gần đây các nhà đầu tư đã đứng ngoài thị trường để thể hiện sự thận trọng của mình.

Mặc dù tháng này thị trường kỳ vọng Bảng lương sẽ tăng lên. Khảo sát gần đây cho thấy con số tháng 8 từ 169K có thể sẽ tăng lên 182k trong tháng 9. Điều này là tốt. Nhưng nếu so sánh mấy tháng gần đây thì con số của Bảng lương lại đang giảm đi. Báo cáo tháng 6 và tháng 7 cho mức giảm là 74K việc làm. Như thế, tình hình việc làm ở Mỹ đang xấu chứ không phải là tốt.

Tỷ lệ thất nghiệp hiện đang duy trì ở 7.3%. Nếu tháng này con số việc làm thêm xấu thì cần phải xác định nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp tăng. Và điều đó càng khẳng định kinh tế Mỹ vẫn chưa hồi phục ổn định.

01GVNlogo.png