Bước 1: Động cơ và quyết tâm

Nên nhớ rằng tất cả những nhà đầu tư thành công đều bắt đầu từ con số 0. Không ai sinh ra đã là 1 nhà đầu tư hoặc có đầy đủ kỷ năng tham gia thị trường. Do đó, cần phải học hỏi kinh nghiệm từ những lần thua lỗ. Sự khác biệt giữa một nhà đầu tư luôn có lợi nhuận và 1 nhà đầu tư thua lỗ là động cơ và quyết tâm.

Bước 2: Cần xác định điểm tích cực và hạn chế của bản thân trong quá trình đầu tư

Trước khi bắt đầu, cần xác định điểm tích cực và hạn chế của bản thân. Lời khuyên là nên kẻ bảng và liệt kê những yếu tố trên. Ví dụ:

_ Điểm tích cực:

  • Thường dự đoán xu hướng tốt.
  • Hầu hết các lệnh đều chạm vào điểm dừng lời.

_ Điểm hạn chế:

  • Chỉ một số ít lệnh lỗ nhưng đã làm thua lỗ hết số vốn ban đầu.

Bằng cách kẻ bảng, bạn dễ dàng nhận ra rằng sai lầm trong trường hợp này là do cách quản lý nguồn vốn không hiệu quả. Ở đây, nhà đầu tư đã thả nổi những lệnh lỗ, tạo nên rủi ro cao hơn lợi nhuận. Sau khi được điều chỉnh tỷ lệ rủi ro/ lợi nhuận hợp lý (lệnh lỗ phải ít rủi ro hơn lệnh có lợi nhuận), nhà đầu tư này đã từng bước cải thiện được tài khoản của mình.

Điểm tham gia thị trường
diem tham gia thi truong 22 3 2011 LỜI KHUYÊN CHO NHÀ ĐẦU TƯ MỚI THAM GIA THỊ TRƯỜNG

Thua lỗ < Lợi nhuận

Bước 3: Kiểm tra chiến lược:

Thực tế, không có chiến lược nào gọi là hoàn hảo cho người mới bắt đầu. Vì vậy, nhà đầu tư cần phải điều chỉnh chiến lược của mình nhiều lần cho đến khi thật sự hữu ích. Theo kinh nghiệm của các nhà đầu tư kinh nghiệm, từ lúc mới bắt đầu tham gia thị trường cho đến khi thành công cần phải điểu chỉnh từ 30 – 50 lần chiến lược đầu tư. Tuy nhiên, khi điều chỉnh, nhà đầu tư cũng cần phải ghi nhớ áp dụng những gì đã thực hiện ở bước 2.

Bước 4:Điều chỉnh chiến lược:

Nếu chiên lược của bạn đưa ra chỉ gần chạm vào mức dừng lời nhưng lúc nào cũng chạm vào lệnh dừng lỗ thì nên có sự điều chỉnh trong chiến lược.
Nếu chiến lược đã rất tốt thì nhà đầu tư nên tìm kiếm những công cụ hỗ trợ thực sự phù hợp với cách đầu tư của bản thân.

SANFOREX.com.vn